Tachografy cyfrowe

 

Tachografy cyfrowe

Dołącz do naszej podróży w cyfrową przyszłość zapisywania danych.

Wprowadzenie tachografu cyfrowego spodziewane jest na 5 sierpnia 2005 dla wszystkich nowych pojazdów komercyjnych i pasażerskich (np. nowe pojazdy komercyjne o maksymalnej masie dopuszczalnej powyżej 3,5 tony, nowe pojazdy pasażerskie przeznaczone do przewozów międzynarodowych z więcej niż 9 miejscami siedzącymi wliczając w to kierowcę). Obecnie nie ma jeszcze obowiązku montowania tachografu cyfrowego do istniejących pojazdów, jednak należy mieć na uwadze, że są wyjątki od reguły.

Wprowadzenie tachografu cyfrowego wiąże się z kilkoma zmianami dla kierowców takimi jak:

 • kierowca potrzebuje osobistej karty w celu zapisywania czynności,
 • o kartę ubiegać się należy w odpowiednim urzędzie.

Osobista karta kierowcy:

 • jest chipową kartą, która przechowuje wszystkie istotne dane o kierowcy wymagane przez rozporządzenie Unii Europejskiej odnośnie godzin pracy kierowców, włącznie z czasem jazdy i odpoczynku,
 • nadaje się do użycia we wszystkich zatwierdzonych przez UE tachografach cyfrowych,
 • jest ważna przez pięć lat,
 • normalnie jest wydawana tylko raz w okresie jej ważności 
  (wyjątki są możliwe w przypadku uszkodzeń, zaginięcia, kradzieży lub wadliwie działającej kart),
 • nie zastępuje prawa jazdy.

Musisz umieścić swoją kartę kierowcy w tachografie cyfrowym, gdy zaczynasz pracę (np. podczas załadunku/rozładunku czy jazdy). Jeśli karta kierowcy jest uszkodzona, nie działa, została zgubiona lub skradziona musisz wydrukować informacje dotyczące okresu czasu zapisanego przez tachograf na koniec podróży i dodać numer swojej karty oraz swój podpis do wydruku. W tym szczególnym przypadku musisz ubiegać się o nową kartę tak szybko jak to możliwe, nie możesz prowadzić pojazdu bez karty dłużej niż 15 dni.

Dodatkowo musisz robić dzienne wydruki, gdy zmieniasz pojazdy wyposażone w analogowe i cyfrowe tachografy. To zapewnia kompletny zapis (wydruki i wykresówki) czynności kierowcy na bieżący tydzień i na ostatni dzień pracy ubiegłego tygodnia.

W przyszłości dane o przebiegu jazdy, czasie pracy kierowcy oraz czasie odpoczynku nie będą dłużej zapisywane na papierowych wykresówkach – zamiast tego będą zapisywane przez kierowców na osobistych kartach chipowych oraz przez tachograf cyfrowy używając integralnej pamięci masowej systemu. Wynikiem tego jest lista zmian, która dotyczy managerów flot. Na przykład:

 • regularna archiwizacja oraz analiza danych z pamięci masowej,
 • być odpowiedzialnym za zapewnienie, by kierowcy posiadali ważne karty kierowców, jeśli ich pojazd jest wyposażony w tachograf cyfrowy,
 • zapewnić kierowcom stworzenie wydruków za każdym razem, kiedy zmienią pojazd wyposażony w cyfrowy lub analogowy tachograf oraz tworzenie wydruków, jeżeli ich karty są uszkodzone, nie działają, zostały zgubione lub skradzione,
 • stosować się do nowych wymagań dotyczących przechowywania danych pochodzących z kart kierowców oraz z pamięci masowej tachografu cyfrowego,
 • regularnie oceniać i nadzorować czas jazdy, pracy i odpoczynku z kart kierowców oraz z pamięci masowej tachografu cyfrowego po to by podjąć odpowiednie działania w przypadku jakichkolwiek naruszeń.

Dodatkowo przedsiębiorstwa transportowe powinny ubiegać się o wydanie karty firmowej która pozwala na pobranie, wyświetlenie oraz wydrukowanie danych, a także może chronić dane firmy przed nieautoryzowanym dostępem.

VDO oferuje zakres dodatkowych rozwiązań by usprawnić zarządzanie flotą oraz stosowanie się  do nowych wymagań prawnych.

TIS-OFFICE oraz TIS-WEB to dwa potężne rozwiązania dla obu tachografów analogowego i cyfrowego, które będą wspierane przez serwisy partnerskie VDO.

Dla organu wykonawczego, wprowadzenie tachografu cyfrowego wprowadza ważną zmianę: oficerowie kontrolujący potrzebują specjalnych kart kontrolnych  do przeprowadzania kontroli drogowych. Karta kontrolna:

 • będzie wydawana przez odpowiednie władze dla danego kraju członkowskiego UE,
 • umożliwi dostęp do danych z pamięci masowej tachografu oraz z karty kierowcy,
 • umożliwi wydrukowanie w każdej chwili wszystkich istotnych informacji.

Do pomocy w pobieraniu i ocenie danych jest dostępne specjalnie zaprojektowanie narzędzie elektroniczne.

Sesje szkoleniowe dla DTCO będą organizowane przez istniejące placówki szkoleniowe. Dodatkowo VDO będzie oferował pakiet treningowy zawierający komputerowy program szkoleniowy  (CBT) do obsługi DTCO 1381.

Wprowadzenie tachografu cyfrowego oferuje zakres nowych możliwości serwisowych dla Autoryzowanych Serwisów Kalibracji, obok istniejących usług dotyczących tachografu (okresowe przeglądy, naprawy modernizacje). Możliwości te powstają z:

 • wymagania wprowadzenia do tachografu cyfrowego numeru rejestracyjnego pojazdu podczas procesu kalibracji,
 • nowych wymogów prawnych dotyczących pobierania i przechowywania danych zapisanych w tachografie cyfrowym. (Dane o nieprawidłowych jednostkach powinny być przekazane do odpowiedniej firmy transportowej).

By sprostać tym wymaganiom należy koniecznie stać się Autoryzowanym Serwisem Kalibracji DTCO.

Autoryzacja

Następujące wymagania muszą być spełnione w celu uzyskania autoryzacji do wykonywania kalibracji tachografów cyfrowych:

 • zatwierdzenie systemu diagnostyki dla tachografu cyfrowego,
 • serwis techników wykwalifikowanych do obsługi tachografów cyfrowych,
 • system do pobierania i przechowywania danych,
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska i procedur do wymagań dotyczących ochrony danych.

Pracownicy Autoryzowanego Serwisu Kalibracji, odpowiednio wyszkoleni technicy serwisowi mogą ubiegać się o osobistą kartę serwisową od określonych urzędów. Taka karta jest ważna przez jeden rok, jest chroniona kodem PIN i pozwala na testowanie tachografów cyfrowych systemem kalibracji.

DTCO 1381 firmy VDO jest idealny do integracji specyficznych systemów dla operatorów flot. Dzięki uniwersalnemu interfejsowi, DTCO jest także w pełni kompatybilny z innymi komponentami firmy takimi jak, nawigacje, systemy teleinformatyczne czy komputery pokładowe. W połączeniu z profesjonalnym zestawem oprogramowania firmy VDO, specyficzne wymagania dla rozwiązań komputera pokładowego mogą być efektywnie wprowadzane także w wyjątkowych przypadkach.

Obowiązek wprowadzenia tachografów cyfrowych (EC Przepis Nr 1360/2002) przedstawia znaczące wyzwanie dla wszystkich, których dotyczy produkcja pojazdów oraz czynności spokrewnione z transportem. DTCO 1381 firmy VDO kształtuje serce cyfrowego systemu informacji oraz ustala nowe kryteria w kategoriach wygody i bezpieczeństwa.

VDO aktywnie wspiera rozwój nowych tachografów cyfrowych oraz wymagania z tym związane. To czyni nas doskonałym partnerem w integracji DTCO 1381 z pojazdem i jego deską rozdzielczą a, także do pomocy we wprowadzaniu innowacyjnych pomysłów w projektowaniu kabin.

Wiemy, że DTCO 1381 gwarantuje najlepszą możliwą kompatybilność z istniejącymi strukturami pojazdów.